Právní ochrana našich klientů

Zajišťujeme špičkovou právní ochranu našim klientům

NOcrime, kromě majetku, osob a správy pohledávek, dokáže svým klientům zajistit i ochranu právní. Nabízíme konzultace a spolupráci se zkušenými právními experty a odborníky z celého spektra právních činností, abychom pomohli ještě lépe ochránit vaši firmu a zajistit hladký chod vašeho podnikání. Kromě právní ochrany, spojené se zajištěním vašich pohledávek a dalšími našimi službami, se na nás naši klienti často obracejí o zajištění zprostředkování právních služeb z následujících oblastí:

  •  Smluvní právo: Příprava, revize a vyjednávání obchodních smluv, jako jsou kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci a další.
  •  Obchodní právo: Zakládání společností, změny ve společnostech, fúze a akvizice, likvidace a restrukturalizace, korporátní governance a další korporátní záležitosti.
  • Insolvence a restrukturalizace: Poradenství v oblasti insolvence a restrukturalizace, zastoupení dlužníků nebo věřitelů v insolvenčním řízení a řešení souvisejících sporů.
  • Daňové právo: Daňové poradenství, příprava daňových přiznání, řešení daňových sporů a zastoupení před daňovými úřady.
  • Pracovní právo: Poradenství v oblasti pracovního práva, příprava pracovních smluv, zastoupení při řešení pracovních sporů a řešení otázek týkajících se odměňování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Právo duševního vlastnictví: Registrace ochranných známek, ochrana autorských práv, patentová práva, licenční dohody a řešení sporů o duševní vlastnictví.
  • Regulační a správní právo: Zastoupení před státními a veřejnými orgány, řešení stavebních a životního prostředí souvisejících otázek, poradenství v oblasti licence a povolení.
  • Řešení sporů: Zastoupení ve sporových řízeních před soudy a rozhodčími tribunály, mediace a další formy alternativního řešení sporů.

Díky naší síti odborníků na právo vám i zde můžeme zajistit kvalitu, spolehlivost a potřebnou rychlost na kterou jsou naši klienti zvyklí z oblasti správy pohledávek a zajištění ochrany majetku a osob.